شرکت فنی و مهندسی عمران راه آرشا

شرکت فنی و مهندسی عمران راه آرشا شرکتی است چند منظوره که فعالیت خود را در حال حاضر از سال ۱۳۹۸ در زمینه فروش و صادرات انواع قیر با گرید های متفاوت شروع کرده و در آینده نه چندان دور در زمینه ساختمانی و پل سازی و راهسازی فعالیت خود را ادامه خواهد داد