قیرهای نفوذی

کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی می باشد .برای مناطق با آب و هوای گرم تر ، از قیر سفت تر (درجه نفوذ کمتر) و برای مناطق با آب و هوای سرد تر، از قیر های شل تر( درجه نفوذ بیشتر) استفاده می شود. شرکت نفت پاسارگاد با دارا بودن ۶ کارخانه در ۶ پالایشگاه تهران ، تبریز ، اراک ، شیراز ، بندرعباس و آبادان قادر به تولید کلیه گریدهای قیرهای راهسازی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی می باشد.

آزمایش
روش آزمایش
۳۰-۴۰
۴۰-۵۰
۶۰-۷۰
۸۵-۱۰۰
۱۰۰-۱۲۰
دانسیته
ASTM D-7
۰۶/۱-۰۱/۱
۰۶/۱-۰۱/۱
۰۶/۱-۰۱/۱
۵ ۰/۱-۱
۰۴/۱-۰۱/۱
در نفوذ mm/10، ۲۵C درجه
ASTM D-5
۳۰-۴۰
۴۰-۵۰
۶۰-۷۰
۸۵-۱۰۰
۱۰۰-۱۲۰
نقطه نرمی ºC

ASTM D-36
۵۵-۶۳
۵۲-۶۰
۴۹-۵۶
۴۵-۵۲
۴۲-۴۹
کشش پذیری در۲۵ºC cm
ASTM D-113
Min 100
Min 100
Min 100
Min 100
Min 100
نقطه اشتعالºC

ASTM D-92
Min250
Min250
Min250
Min250
Min250
حلالیت در دی سولفید%wt.
ASTM D-4
۵/۹۹
۵/۹۹
۵/۹۹
۵/۹۹
۵/۹۹
تست لکه

AASHTO T 102
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
افت وزنی بر اثر حرارت%wt.
ASTM D-6
Max 2 /0
Max 2 /0
Max 2 /0
Max 2 /0
Max 2 /0
اثر افت نفوذ بر حرارت، %
ASTM D-6-D-5
۲۰ Max
Max20
Max20
Max20
Max20

قیرهای عملکردی

درجه ی عملکردی قیر یا PG آخرین استاندارد روز دنیا می باشد. این روش، روشی به نسبت جدید می باشد که قیر را بر مبنای شرایط دمایی متناسب مناطق مختلف طبقه بندی می کند. در این روش از روشهای کاملاً علمی به بررسی خواص مکانیکی قیر پرداخته می شود. در این روش یک محدوده ی دمایی به قیر اختصاص داده می شود که مصرف کننده با توجه به محل مورد نظر خود می تواند قیر مناسب را انتخاب کند. امروزه برای قیرهای اصلاح شده پلیمری و قیرهای خالص مطابق استاندارد یک درجه عملکرد یاPG تعریف می شود که منطبق با شرایط دمایی و شرایط محیطی تعریف شده است. وسیع تر بودن محدوده یا دامنه PG یک ترکیب، به معنای خواص مطلوب تر و مقاومت بالاتر آن می باشد.شرکت نفت پاسارگاد با راه اندازی و نصب پیشرفته ترین دستگاههای SHARP قادر است قیر را به روش نوین عملکردی به مشتریان خود ارائه کند. پهنه بندی آب و هوایی ایران برای اولین بار توسط این شرکت انجام شده است و مشخص می نماید که برای هر منطقه در کشور چه نوع قیری مناسب است.

درجات دمای بالای کارایی درجات دمای پایین کارایی
PG 46 ۳۴-, ۴۰-, ۴۶-
PG 52 ۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-, ۴۰-, ۴۶-
PG 58 ۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-, ۴۰-
PG 64 ۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-, ۴۰-
PG 70 ۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-, ۴۰-
PG 76 ۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-
PG 82 ۱۰-, ۱۶-, ۲۲-, ۲۸-, ۳۴-

قیرهای امولسیون

امولسیونهای قیری یا قیرابه‌ها سامانه‌های دوفازی هستند که از قیر، آب و یک یا چند ماده افزودنی جهت تشکیل و پایدارسازی و اصلاح خواص قیرابه تشکیل شده اند.

قیرابه‌های کاتیونی

قیرابه‌های آنیونی

قیرابه‌های غیر یونی

قیرابه‌های رسی

قیرهای امولسیونی با توجه به سرعت شکست و نوع کاربرد به اقسام زیر طبقه بندی می شوند:

قیر امولسیون زود شکن RS

قیر امولسیون کند شکن MS

قیر امولسیون دیرشکن SS

که در حال حاضر نوع زودشکن کاتیونی بیشتر مصرف را در کشور دارد.

قیرآبه های کاتیونیک
کدشکن CRS کدشکن CMS دیرشکن CSS
CRS-1 CMS-1 CSS-1
CRS-2 CMS-2h CSS-1h
قیرآبه های آنیونیک
کدشکن Rss کدشکن Ms دیرشکن SS
RS-1 MS-1 SS-1
HFRS MS-2h
HFMS-1
HFMS-2
HFMS-2h
HFMS-2s

قیرهای محلول

قیرهای محلول ،از حل کردن قیرهای خالص در حلال ها و یا روغنهای نفتی بدست می آیند. نوع و کیفیت قیرهای محلول به کیفیت قیرهای خالص اصلی، نوع و مقدار حلال بستگی دارد . هر اندازه مقدار حلالهای نفتی در قیرمحلول زیادتر باشد، روانی آن بیشتر است. . عدم دسترسی به وسایل گرم­کننده قیر، تجزیه شدن قیر در حرارتهای بالا، سرد شدن قیر در هنگام کار، عدم امکان نفوذ آن در مواد معدنی متخلخل، لزوم ایمنی کارگران، آتش سوزی و صرف وقت باعث می شود، که در بعضی موارد از قیرهای محلول استفاده شود. قیرهای محلول در راهسازی برای اندودهای سطحی، نفوذی، آسفالت سطحی، آسفالت سرد کارخانه ای و یا مخلوط در محل مصرف می­شود. قیرهای کندگیر (MC) از حل کردن قیرهای خالص در نفت سفید تهیه می شود که عدد پسوند معرف ویسکوزیته قیر بر حسب سانتی استوکس است. قیرهای محلول بر اساس درجه گرانروی طبقه بندی می شوند و بر حسب سرعت گیرش و نوع حلال به سه گروه زیر تقسیم می شوند.

قیرهای زودگیر یا تندگی(RC) : اگر از بنزین برای حل کردن قیر خالص استفاده شود، قیر محلول را زودگیر می نامند. زیرا حلال موجود در قیر در مدت کمی بعد از مصرف قیر محلول، تبخیر شده و قیر اصلی بر جای می ماند.

قیرهای کندگیر(MC): قیرهای کندگیر از حل کردن قیر خالص در نفت سفید تهیه می شود، که سرعت تبخیر نفت از بنزین کندتر و طولانی تراست.

قیرهای دیرگیر(SC):  قیرهای محلول دیرگیر را علاوه بر حل کردن قیر خالص در روغنها و حلالهای دیرگیر نفتی، مانند گازوئیل یا نفت سیاه، می توان مانند قیرهای خالص، مستقیمًا از تقطیر نفت خام بدست آورد که در حالت اخیر، هنوز روغنهای حلال از آن جدا نشده است. گیرش کامل این قیرها بعد از مصرف ، مدت زمان زیادی طول می کشد.